Programma

(Ónger veurbehoud)

Donjerdig

08:30 – 09:00    Ontbijt
09:30 – 10:30    Äöpening
11:00 – 12:00    Keynote: Simon Fisher
12:00 – 13:00    Keynote: Leonie Cornips
13:00 – 14:30    Lunchpauze / Haol diene fiets op*
14:30 – 15:30    Workshop Hollesj / Tour Donders / MPI / CLS/ Campus
16:00 – 17:00    Koffiepauze en Postersessie
17:00 – 18:00    Presentaties vanne sjtudente
20:00 – 22:00    Pub quiz

Vriedig

08:30 – 10:00     Ontbijt
10:30 – 11:30    Keynote: Antal van den Bosch
11:30 – 12:30    Keynote: Asli Ozyurek
13:00 – 14:30     Lunchpauze
14:30 – 16:00    Presentaties vanne sjtudente
16:00 – 16:30    Koffiepauze
16:30 – 18:00    Presentaties vanne sjtudente
19:00 – 21:00    Rónje taofel
22:00 – late       Kroegetóch

Zaoterdig

08:00 – 10:00    Ontbijt
10:30 – 11:30    Keynote: Ad Backus
11:30 – 12:30    Keynote: Helen de Hoop
13:00 – 14:30     Lunchpauze
14:30 – 16:00    Presentaties vanne sjtudente
16:00 – 16:30     Koffiepauze
16:30 – 17:30    Presentaties vanne sjtudente
17:30 – 18:30    Aafsjloetingsbiejeinkóms
21:00 – laat       Fieës

Zunjig

11:00                 Aafsjiedsbrunch


*Doe kèns ‘m natuurlik auch later ophaole.